Giảng dạy về Tôn giáo Cao Đài tại Đại Học Dhaka ở Bangladesh

 

Tin Bangladesh 15/11/2008

 

ImageTheo lời thông báo của Giảng Sư Mohammad Jahangir Alam, giảng viên về môn học Tôn Giáo Cao Đài của Phân Khoa Tôn Giáo Thế Giới thuộc Viện Đại Học Dhaka, Bangladesh, thì môn Tôn Giáo Cao Đài đã chính thức được đưa vào chương trình giảng dạy của Phân Khoa này dành cho các Sinh Viên học năm thứ 3 lấy bằng cấp Thạc Sĩ (Master of Arts) trong niên khóa 2008-2009. Số sinh viên ghi tên học môn Tôn Giáo Cao Đài cho niên khóa này là 35 sinh viên, và theo lời của GS Alam, con số này khiêm nhường vì đây là môn học mới cho năm học mới, nhưng ông khẳng định là trong những niên khóa tương lai chắc chắn con số sinh viên ghi tên sẽ đông hơn.

 

Được biết Viện Đại Học Dhaka là một Đại Học công của quốc gia Bangladesh, có khoảng 30.000 sinh viên với 13 Khoa, 66 Phân Khoa và 18 Viện Nghiên Cứu. Phân Khoa Tôn Giáo Thế Giới (Department of World Religions) được thành lập vào năm 1999, trực thuộc Khoa Xã Hội và Nhân Văn (Faculty of Arts), dưới quyền điều hành của GS Tiến Sĩ Kazi Nurul Islam. Các môn học của Phân Khoa Tôn Giáo Thế Giới gồm các Tôn Giáo chánh như Hồi Giáo, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Ấn Độ Giáo, Bahai Giáo, Đạo Shinto của Nhựt Bản, và ngày hôm nay thêm môn Cao Đài.

 

Xin nhắc lại là vào tháng 7 năm 2002, Phái Đoàn Cơ Quan Truyền Giáo Cao Đài Hải Ngoại (CQTGCĐHN), dưới sự hướng dẫn của HH. Trần Quang Cảnh, Hội Trưởng Hội Đồng Đại Diện, tham gia Đại Hội Tôn Giáo Thế Giới tại Budapest (Hungary) và thuyết trình về tôn giáo Cao Đài. Tại đây HH. Cảnh gặp GS. Kazi Nurul Islam và vị GS này mời ngay Phái Đoàn CQTGHN sang Bangladesh thuyết trình về tôn giáo Cao Đài cho sinh viên của ông ta. Tháng 3 năm 2003, Phái Đoàn CQTGHN đã đến Đại Học Dhaka thuyết trình và sau đó được Tổng Thống Bangladesh và phu nhân tiếp kiến, hỏi thăm về tôn giáo mới mẽ này. Từ năm 2003 cho đến nay, niên khóa nào GS Islam cũng thuyết trình với Hội Đồng Khoa Trưởng của Viện xin chấp thuận cho môn Cao Đài Giáo được chính thức ghi vào chương trình giảng dạy vì đây là một tôn giáo mới rất đáng được chú ý, không giống như bao nhiêu các tôn giáo mới khác được xuất hiện trên thế giới hiện nay. Sự kiên trì của GS Islam đã đạt kết quả là niên khóa 2008-2009, môn Cao Đài Giáo được chính thức ghi vào chương trình học của năm thứ 3 cho sinh viên lấy bằng Thạc Sĩ (Master of Arts), và Giảng Sư (Lecturer) Mohammad Jahangir Alam nhận trách nhiệm giảng dạy môn này cùng với GS Islam. GS Jahangir Alam đậu bằng Tiến Sĩ với đề tài “Quan niệm về hòa đồng trong Đạo Cao Đài và Đạo Bahai: một cuộc nghiên cứu so sánh”.

 

Môn Cao Đài Giáo được giảng dạy trong một năm (giảng bằng Anh ngữ), và đề tài giảng dạy như sau :

 

  1. Nguồn gốc lịch sữ Cao Đài Giáo (Historical Roots of Caodaism)

  2. Sự thành lập Cao Đài Giáo (The Establishment of Caodaism)   

  3. Giáo lý của đức tin mới (Philosophy of the New Faith)

  4. Tín ngưỡng và sự hành đạo của Cao Đài Giáo (Beliefs and Practices of Caodaism)

  5. Khái niệm về Thượng Đế trong Đạo Cao Đài (Concept of God in Caodaism)

  6. Hòa hợp Nhân loại và Hòa hợp Tôn Giáo (Unity of Mankind and Unity of Religion)

  7. Học thuyết và nghi lễ Cao Đài Giáo (Doctrine and Rituals of Caodaism)

  8. Các chi phái Cao Đài Giáo (Different sects of Caodaism)

 

Các tài liệu về Đạo Cao Đài bằng Anh văn đều do HH. Trần Quang Cảnh cung cấp và hai vị GS Islam và Alam thường xuyên trao đổi ý kiến với HH. Cảnh trong việc xây dựng môn học mới này.

 

GS Alam cũng thông báo là một bài viết nghiên cứu tựa đề là “Sự hiểu biết về Thượng Đế trong Tôn Giáo Cao Đài” (Cao Dai Understanding of God) đã được đăng trong một Tạp Chí nghiên cứu nỗi tiếng tại Bangladesh vào tháng 9 năm 2008 vừa qua, đó là Tạp Chí Philosophy and Progress (Giáo lý và Tiến Bộ).

 

GS Islam và Alam cho biết là ước vọng tha thiết hiện nay của các sinh viên học môn Cao Đài là được viếng thăm Tòa Thánh Tây Ninh để tìm hiểu thêm về tôn giáo mới này, nhứt là phần nghi lễ, cách thờ phượng, cũng như mong được gặp gỡ quý vị Chức Sắc và đồng đạo, đặc biệt là sinh viên Cao Đài để học hỏi và trao đổi ý kiến./.