Phóng sự bằng hình Đại lễ vía Đức Chí Tôn, năm đạo thứ 85 (2010)

Tin Tòa Thánh Tây Ninh 22/2/2010.


ImageĐược biết Đạo Cao Đài có hai ngày lễ vía lớn trong năm, đó là ngày Vía Đức Chí Tôn (mùng 9 tháng Giêng) và ngày Vía Đức Phật Mẫu (rằm tháng tám). Lễ vía Đức Chí Tôn năm nay được Hội Thánh Cao Đài TTTN tổ chức rất trọng thể và qui mô để đánh dấu 85 năm khai sáng nền Đạo. Ngày lễ được tổ chức gồm ba phần : buổi sáng vào lúc 8 giờ ngày mùng 8 tháng giêng Canh Dần (dl. 21/2/2010) khai mạc các gian hàng triển lãm được trưng bày tại Đại Đồng Xã, buổi chiều lúc 18g30 có cuộc diễn hành long, lân, qui, phụng tại trước sân Đền Thánh và vào lúc 12giờ khuya ngày 9 tháng Giêng là lễ cúng Đại Đàn.


 

HÌNH ẢNH BUỔI ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔNTín đồ Cao Đài chuẩn bị buổi lễ, đón chờ giờ khai mạc


Tiếp đón quan chức chính quyền địa phương


Nữ tín đồ Cao Đài trong ngày lễ


BTC và phái đoàn đại diện chính quyền duyệt qua đội nhạc nghi lễ


Quang cảnh buổi lễ


Lễ khai mạc


Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh đọc diễn văn


Dự thính diễn văn của Ngài Đầu Sư


Ngài Cải trạng Lê Minh Khuyên cắt băng khánh thành gian hàng triển lãm


với sự dự kiến của Ngài Đầu Sư và Ông Phó Giám Đôc Sở Nội Vụ Trang Văn Hải (cà-vạt hồng)


Chức sắc Giáo hội và quan chức chính quyền trước gian hàng triển lãm


Quý vị chức sắc chờ đợi để tham quan các gian hàng


Trước nhứt vào lúc 8 giờ sáng quý vị Chức Sắc nam nữ của Hội Thánh Cao Đài TTTN, dưới sự hướng dẫn của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, cùng các quan khách chính quyền địa phương đến Đại Đồng Xã cắt băng khánh thành các gian hàng triển lãm. Mục đích các gian hàng triển lãm là muốn nói lên các sử tích về tôn giáo, về truyện cổ tích dân gian, về lịch sử các anh hùng dân tộc, về các hoạt động đạo sự...


Dưới đây, BBT chúng tôi xin liệt kê 19 gian hàng và tên các Họ Đạo thực hiện :

1. Sự tích trầu cau (Ban Đại Diện và 27 Họ Đạo TP. HCM).

2. Nhạc khí cổ truyền (Ban Nhạc Lễ và Đồng Nhi)

3. Hình ảnh sinh hoạt của Hội Thánh

4. Mẫu Tử Khiên (Họ Đạo Trường Lưu, Trường Hòa, Tây Ninh)

5. Lục Tổ Huệ Năng (Họ Đạo Cẩm Giang, Tây Ninh)

6. Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Họ Đạo tỉnh Đồng Nai)

7. Đức Phật Thích Ca (Họ Đạo Trường Tây Long Thành Bắc, Tây Ninh)

8.  Bá Huê Viên Triễn Lãm Hoa Kiểng

9. Thành Cổ Loa (Họ Đạo Long Thành Trung, Tây Ninh)

10.  Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (Ban Đại Diện và Họ Đạo Tỉnh Kiên Giang)

11.  Nhạc Khí Sắc Tộc (Họ Đạo Long Hải, Tây Ninh)

12.  Về Chùa Mới (Họ Đạo Long Thành Nam , Tây Ninh)

13.  Thần Nông (Họ Đạo Ninh Hòa, Tây Ninh)

14.  Anh hùng Đinh Bộ Lĩnh (Họ Đạo Ninh Phước, Tây Ninh)

15.  Mô hình Mạnh Tông Khóc Măng (Họ Đạo Tỉnh Đồng Tháp)

16.  Ngũ Công Đồi Núi (Họ Đạo Hiệp Ninh, Tây Ninh)

17.  Tấc Đất Tấc Vàng (Họ Đạo Hiệp An, Tây Ninh)

18.  Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Họ Đạo Hiệp Long, Tây Ninh)

19.  Thị Trấn và Long Thành Bắc (Họ Đạo Hòa Thành, Tây Ninh)


MỘT VÀI HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU CÁC GIAN HÀNG TRIỂN LÃM


Gian hàng "Hình ảnh sinh hoạt của Hội Thánh"


Nhạc khí cổ truyền (Ban Nhạc Lễ và Đồng Nhi)


Lục Tổ Huệ Năng (Họ Đạo Cẩm Giang, Tây Ninh)


Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Họ Đạo tỉnh Đồng Nai)


Đức Phật Thích Ca (Họ Đạo Trường Tây Long Thành Bắc, Tây Ninh)


Bá Huê Viên Triễn Lãm Hoa Kiểng


Thành Cổ Loa (Họ Đạo Long Thành Trung, Tây Ninh)


Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (Ban Đại Diện và Họ Đạo Tỉnh Kiên Giang)


Nhạc Khí Sắc Tộc (Họ Đạo Long Hải, Tây Ninh)


Về Chùa Mới (Họ Đạo Long Thành Nam , Tây Ninh)


Thần Nông (Họ Đạo Ninh Hòa, Tây Ninh)


Anh hùng Đinh Bộ Lĩnh (Họ Đạo Ninh Phước, Tây Ninh)


Mô hình Mạnh Tông Khóc Măng (Họ Đạo Tỉnh Đồng Tháp)


Sự tích trầu cau (Ban Đại Diện và 27 Họ Đạo TP. HCM)


Thị Trấn và Long Thành Bắc (Họ Đạo Hòa Thành, Tây Ninh)


Tấc Đất Tấc Vàng (Họ Đạo Hiệp An, Tây Ninh)


Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Họ Đạo Hiệp Long, Tây Ninh)